آیاهمه نیروگاه های واگذار شده به بخش خصوصی کادر خبره و کاربلدی دارند

به گزارش برق نیوز،هوشنگ فلاحتیان در مصاحبه ای اختصاصی با اشاره به اینکه صنعت برق ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد ، افزود: از این ۱۰ هزار میلیارد تومان ، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن اوراق مشارکت و بدهی وام های گرفته شده برای ساخت نیروگاه ها بوده است که پرداخت می شود و بخش دیگر از طریق تحویل اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران و بخشی نیز به صورت نقدی تسویه خواهد شد.

وی افزود : دولت کمک قابل توجهی به صنعت برق کرد و ساز و کاری را برای پرداخت دیون صنعت برق ناشی از واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی را در طول یک ماه پیش پذیرفت.

فلاحتیان درباره خصوصی سازی های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ مجموعه ای از مواد قانونی مختلف است که از یک طرف تاکید می کند بخش تولید و توزیع برق به مردم واگذار شود و از طرف دیگر تاکید شده است که نرخ برق و حامل های انرژی باید تا پایان برنامه پنجم به قیمت واقعی برسد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه این دو با هم کارکرد دارند ، افزود: یعنی وقتی نیروگاهی خصوصی شد دیگر نمی شود برق را به قیمت تکلیفی فروخت و اگر چنین شد باید مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در وجه شرکت های برق پرداخت شود.

فلاحتیان ادامه داد: قانونگذار نیز در حمایت از صنعت برق در قانون برنامه پنجم و سایر قوانین تاکید کرده است مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی طبق ردیف خاصی باید در بودجه شرکت های برق دیده شود و این رقم باید در طول سه ماه به این شرکت ها پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از بدهی صنعت برق پرداخت نکردن مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است ، گفت: این موضوع از زمانی که قیمت نفت کاهش یافته و شرایط اقتصادی کشور دشوارتر شده ، مشهود است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: دولت تلاش زیادی برای اصلاح تعرفه های برق کرده است که تا حدی این تعرفه ها اصلاح شد و بخشی از بدهی ناشی از نپرداختن مابه التفاوت ها نیز از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد.

فلاحتیان گفت: به این ترتیب بخش عمده ای از بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی کشور تسویه و از عهده شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی خارج شد و زمینه بیشتر برای تعامل با شبکه بانکی فراهم گشت.

وی افزود: در طول سال های گذشته با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد قابل توجهی از نیروگاه ها در قالب رد دیون به بانک ها و سایر نهادها یا از طریق مزایده عمومی و شیوه های معاملاتی دیگر به بخش خصوصی و غیر دولتی منتقل شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه بیش از ۵۵ درصد انرژی برق کشور از طریق نیروگاه های خصوصی تولید و تحویل شبکه سراسری کشور می شود ، گفت : در نیروگاه های واگذاری شده در دولت قبل ، بدهی های ناشی از فروش اوراق مشارکت یا وام هایی که برای ساخت نیروگاه دریافت شده بود به خریداران منتقل نشد که با پیگیری وزارت نیرو در دو سال اخیر موفق شدیم این بدهی را به دولت منتقل کنیم.

فلاحتیان افزود: برغم وگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی ،مسئولیت وزارت نیرو بر فرآیند تولید و انتقال و توزیع برق همچنان پابرجاست.

وی گفت: برغم واگذاری ها وزارت نیرو بر عملکرد نیروگاه های خصوصی نظارت کامل دارد ، گرچه خریداران نیروگاه ها شرکت های خصوصی جدید تأسیس کردند که ما تلاش می کنیم فناوری لازم را برای کاهش ریسک نیروگاه های واگذار شده به این شرکت ها منتقل کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: امسال رکورد بی سابقه ای در آمادگی نیروگاه ها به ثبت رسیده است که نشان می دهد آمادگی ۱۰۰ درصد نیروگاه ها در زمان پیک مصرف در طول ۳۷ سال قبل بی سابقه بوده است.

فلاحتیان در پایان تاکید کرد: همه نیروگاه های واگذار شده بخش خصوصی کادر خبره و کاربلدی داشتند که همزمان با واگذاری نیروگاه ، نیروهای انسانی آن نیز به بخش خصوصی منتقل شدند که این موضوع ریسک را به حداقل می رساند.