درباره بررسی قرارداد یونیت درمرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس به بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن پرداخت و نتایج را در قالب یک گزارش منتشر کرد.

براساس برآوردهای وزارت نیرو، برای تأمین تقاضای برق در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه لازم است به طور متوسط سالیانه ۵۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. این درحالی است که ضعف اقتصاد صنعت برق و ناتوانی در جذب منابع باعث شده است سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه در کشور در سال های اخیر کاهش داشته و تحقق اهداف با مشکل مواجه شود. وزارت نیرو برای تحقق این اهداف به جذب سرمایه های خارجی روی آورده است که به شرط رعایت الزامات و ملاحظات آن، می تواند گامی رو به جلو و مؤثر در تأمین برق کشور باشد. در این راستا وزارت نیرو در حال نهایی کردن قرارداد احداث نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه است، قراردادی که رعایت الزامات و ملاحظات سرمایه گذاری خارجی در آن ضروری به شمار می رود.

در راستای این رویکرد، وزارت نیرو تفاهمنامه ای را با شرکت ترکیه ای برای احداث نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان ۵۸ درصد امضا کرده و در حال نهایی کردن قرارداد آن است. این قرارداد از نوع ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) است که در آن قرار است برق تولیدی این شرکت به مدت ۶ سال در قالب هزینه تبدیل انرژی به صورت تضمینی خریداری شود و پس از آن، برای فروش در بازار آزاد عرضه خواهد شد. درحالی که سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه صنعت برق کشور امری مطلوب است اما الزاماتی در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و حقوقی وجود دارد که در این سرمایه گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد.

به منظور بررسی این تفاهمنامه جلسه ای در تاریخ سه شنبه ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۵ در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت نیرو(شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی)، نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه انرژی کشور برگزار و درباره ابعاد مختلف این همکاریبحث و تبادل نظر گردید.

دیزل ژنراتور